1857 - Løkka husmannskontrakt 

 

Follo pantebok 14a, folie 356.

 

Contract.

 

Jeg underskrevne Kristian Iversen Grannerud bortforpagter en plads kaldet Løken nem-

lig den oparbeidede jord som nu er ved pladsen, alt henhører under min eiende andel

af gaarden Fjeld i Næsoddens præstegjæld, til Hans Larsen Løken og hans kone Karen

Baltzersdatter paa begge deres levetid og paa følgende vilkaar:

1, Forpagteren Hans Larsen bruger og benytter denne plads Løkken, saa godt som

han bedst ved og kand, imod at han betaler til mig eller eieren af gaarden

en aarlig afgift af 4 spd, er fire speciedaler, som betales til hvert aars udgang.

2, Forpagteren haver selv opført husene, men det bemærkes at husene til-

hører eieren af gaarden efter mand og kones død, imod at de betaler efter

lovlig taxt eller skjøn.

4, I fald forpagteren finder for godt at sælge sin brugsret og hus saa skal eieren

af Fjeld andel være første mand til at kjøbe det naar han vil give det

som enhver anden.

5, Inderster indtages ikke af forpagteren uden eierens tilladelse.

Nyborg den 16 februar 1857. Som eier Christian Iversen Grannerud.

Som forpagter: Hans Larsen Løkka, til vitterlighed: Christian Hjrefserud

Hans Andersen Fjeld m. i. p.

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net