1855 - Fjeldstrand, skjøte 

 

 

No 41 Skjøde

 

Undertegnede H. F. Løcke erkiender

herved at havet solgt ligesom jeg herved sælger

skiøder og afhænder til DHrrer Bernt Christophersen, Theodor

Henrichsen, O. S. Gjerdrum, C. F. Gjerdrum den mig ved skiøde

af 24 novb 1851 tilhiemlede eiendom Fjeldstranden mat. no 233.

Lno 336b paa Næsodden af skyld 3 ort 22 skilling med de til samme

hørende huse og andre herligheder samt inventariet i den anlagte

fyrstikfabrik, for en kiøbesum af 3200 sprd tre tusinde to hun-

drede speciedaler hvoraf 1000 et tusinde spd. i dag er mig

contant nu betalt, meden resten afgiøres saaledes: 1000 et tusinde

spd. 3 tre maaneder og 1200 er tusinde og to hundrede spd. 6

sex maaneder fra dato, og da jeg paa denne maade i følge kiøbe-

contract af 6te dennes er fyldestgiort for kiøbesummen, skal

ovennævnte eiendom, som her beskrevet, følge bemeldte herrer som en

lovlig eiendom i enhver henseende hvorfor jeg som hiemmelsmand indestaaer.

Christiania den 12te october 1855. H. F. Løkke. Til vitterlighed

C. C. Selboe. C. L. Johansen.-

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 14a, f. 209. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net