1854 - Kastet u Mellom-Dal, kontrakt 

 

 

 

                          No 28 Contract

 

Jeg Christian Mellemdahl tilstaar herved at have bortsat et stykke

jord af min eiendom til brug for Syver Jensen og hans kone Maren

Olsdatter paa begge demmes levetid paa efterfølgende vilkaar:

 

1 Christian Mellemdahl forpligter sig til at istandsætte de nødvendige huse

   til beboelse og brug for Syver og hans kone.

2 Jeg Syver Jensen ere forpligtede til at være med til at optømre husene

   paa sin eiendom.

3 Syver Jensen er forpligtet til at arbeide paa Mellemdahl i hver

   aand af de to plaugaander, 14 dage, i slaaten 14 dage og ligeledes

   skiære 12 maal havre og betale i penge 5 daler; dette skal han svare

   af det bemeldte jordstøkke for hvert aar ifra aaret 1854.

4 Hvis Christian Mellemdahl vil have Syver Jensen til at arbeide

   omfram de bemeldte dele saa skal Christian Mellemdahl svare de

   dagpenge som Syver Jensen kan erholde hos andre men førstemand

   til at faae ham.

5 Syver Jensen og hans kone skal have fri havn til de kreature som

   kan fødes paa bemeldte jordstøkke og fri brændeveed af stub og qvist

   flis og top efter udvisning og ligeledes frit giærdematerialier til de

   giærder de kan behøve.

6 Syver Jensen og hans kone skal have frit hus hos Christian Mellemdahl

   til han faaer istandsat sine egne huse.

7 Christian Mellemdahl skal have fri vei sommer og vinter over Syver

   Jensen og hans kones løkke.

8 Syver Jensen og hans kone skal være forpligtet til at holde sine huse

   istand om dem skulde forfalde imod at have fri materialier af

   Mellomdahls eier det som kan behøves at istandsætte med.

9 Syver Jensen og hans kone skal have fri udvei ifra sin bolig ned til

   den almindelige vei over Mellemdahlsbraaten.

10 Og naar jeg Syver Jensen og Maren Olsdatter er død, saa tilfalder hus

    og jordvei efter os til Mellemdahls eier.

Dette vedtager jeg til opfyldelse i alle dele. Mellemdal d. 28 januar

1854. Christian Mellemdal. Syver Jensen holdt i pen. Til vitterlighed

Andreas Sønstedal. Martin Andresen Sønstedal iholdt pen.

 

Kilde: pantebok protokollnummer: I 14a, f. 204. Sted: Follo sorenskriveri.

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net