1850 - Simenstuen grunnseddel 

 

Follo pantebok 13, folie 129b.

 

Grundseddel.

 

Jeg underskrevne Christian Christophersen Røer tilstaaer og herved

vitterliggjør at have bortforpagtet en tomt eller et stykke jord af

mine eiende andeele af gaarden vestre Løes i Næsoddens præstegjeld til velagte arbeids-

mand Simen Rejersen paa hans levetid imod at, han betaler aarlig i grundskat, til oven-

nævnte gaardparts eiere 1 spd 3 ort, en speciedaler og syvti og to skilling norsk. Samme grund

er nu bebygget, og befindes at være paa nordre kant 27, syv og tyve alen, paa østre kant

16, sexten alen, paa søndre kant 20, tyve alen, og paa vestre kant 24, fire og tyve alen.

Øvre Røer d 24 oktober 1850. Christian Røer.

Som eier:  Simen Reiersen m. i. p.

Til vitterlighed: C. Soelberg. Johan Hansen m. i. p.

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net