1849 - Kirkevik forpaktningskontrakt 

 

 

                                            Forpagtningscontract:

 

Jeg underskrevne Christopher Røer af Næsodden præstegjeld tilstaaer herved og vitterliggjør

at have bortforpagtet min eiende plads Kirkevigen nordre til Johannes Johannesen og konen Larine Niels-

datters levetid til brug og beboelse paa efternævnte vilkaar:

 

1. Forpagteren Johan Johannesen Kirkevigen betaler i aarlig afgift 10 – er ti – speciedaler som betales

i 2de terminer nemlig 5 spd til St. Hans og 5 spd til juul hvert aar.

 

2. Forpagteren skal have frie havn og gjærdematerialier, samt brændeveed af stub og qvist i øvre Røer skov.

 

3. Afgiften af forbemeldte plads tager sin begyndelse fra aaret 1850.

 

Jeg Johan Johannesen antager pladsen nordre Kirkevigen paa forbemeldte betingelser, ligesom jeg i denne con-

tractens paabudene pligter som forpagter i alle dele forbinder mig til at opfylde det tilstaaes under vore

hænders underskrift og i hertegnede vitterlighedsvidners overvær.

Øvre Røer d. 28 august 1849. Som eier C. Røer. Som forpagter J. Johannesen

Til vitterlighed: Joh. Gudmundsen. Lina Gudmundsen.

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 13, f. 4b. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net