1849 - Granerudstøen skjøte 

 

Follo pantebok 12, folie 427b.

 

Skjøde

Undertegnede enke Helene Adamsdatter Granerudstøen med

laugværge Hans Eriksen Naverud erkjender herved at have til min

datter enken Birthe Marie Nielsdatter solgt og afhændet, de mig med skifte efter min mand

Niels Davidsen, sluttet 18 december 1843, thinglæst 1 november 1845 tilhørende huse, landnings-

stedet Granerudstøen samt halvparten i bryggene sammesteds for den mellem os omfor-

enede kjøbe sum 371 spd, hvilke tre hundrede syvti og en speciedaler som her afgjort ved at

overtage halparten mig paahvilende gjeld.

 

1

Til lensmand Røer

59 spd

2

student Røer

45

3

Aker og Follaug

25

4

kjøbmand Stubb

50

5

Christian August Andersen og Nille Helene Andersdatters boe

32

6

blev forreste sum

211

 

at meddele mig gjeldsbeviis

150

 

Derfor paahviler kjøbersken mig overeensstemmende med i dag oprettendes con-

tract et aarligt føderaad, hvis verdier er anset til 60, sexti speciedaler.

Thi skal bemeldteovernævnte huse og halvparten i bryggene med paastaaen-

de grund og tilliggende herligheter og rettigheder af hvad navn nævnes kan herefter

med fuld eiendomsret, samt med de forpligtelser eiendomsretten hidtil har hidtil

har medført for mig følge og tilhøre ovennævnte min datter, som saaledes med-

deler skjøde paa samme.  Under salget er indbefattet alle mine creature og

løs øre effecter med undtagelse af mine gangkleder.

Granerudstøen d 13 januar 1849.

Som selgerske: Helene Adamsdatter m. i. p.

Som kjøberske: Berthe Nilsdatter m. i. p.

Som laugværge: Hans Eriksen Naverud.

Som laugværge: Ole Løes.

Til Vitterlighed ved samtlige underskrifter:

Torger Urianstad. Jørgen Eriksen.

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net