1848 - Tjernhagen/Frognerhytta forpakningskontrakt 

 

Follo pantebok 12, folie 393.

 

Forpagtningscontract.

 

Undertegnede Christopher Hansen Røer, beliggende i Næsoddens

præstegjæld tilstaaer herved at have bortforpagtet pladsen Kjendshagen kaldet,

paa 4. er fire efter hinanden følgende aar til skomager Christian Hansen Frogner

paa følgende vilkaar: 1, Skal forpagteren give i aarlig leie af pladsen

6. sex speciedaler, hvortil han nyder brendeveed, der skal bestaae af qvist og

stub, samt gjerdesfang til stedet, der alle skal være efter udviisning, og tillige

skal Frogner have ret til at have havnegang til en koe i øvre Røers udmrk.

2, Den aarlige leie erlægges hvert aar inden november maanedens udgang med

6. sex speciedaler og andre gaarden paaliggende udgifter, samt mandarbeide skal

Frogner være frie for. 3, Skal forpagteren af mig have tømmer til 1 fjøs, imod

selv at opføre det. Øvrige paakostninger paa husene besørges af Frogner mod

godtgjørelse af verten eller eieren af Røer. Denne forpagtelse tager sin

begyndelse vaarens fardag 1849 atten hundrede ni og fyrgetyve og endes samme tid

1853 atten hundrede tre og halvtredsindstyve. Denne contract gjelder for mig eller

efterkommende eier af gaarden øvre Røer. Til bekræftelse under vore hænders

underskrift. Øvre Røer d 27d october 1848.

Til vitterlighed: A. Kjelsen. Anne Malene Røer. Som eier: C. Røer. Som leier: C. H. Frogner.

 

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net