1848 - Smedsrud forpaktningskontrakt 

 

Follo pantebok 12, folie 393.

 

Forpagningscontract.

Jeg Christpher Hansen Røer bortforpagter til Andreas

Hansen et under gaarden øvre Røer i Næsodden prestegjeld beliggende jordstykke

Smedsrud kaldet paa 40 aar, siger fyrgetyve aar fra 1848 aars begyndelse at

regne. 1, Forpagteren Andreas Hansen overlades dette jordstykke efter ind-

hegning og gjerde, og paastaaende huse og lidet stykke indhegnet jord, Høyen kaldet

paa efterfølgende vilkaar: Forpagteren skal have frie havneret i gaardens eiendom

til de kreature han er i besiddelse af. Fang og stør til pladsens gjerder, bren-

deveed: stub og qvist, aarlig. Forpagteren skal istandholde husene og eieren skal til-

bringe det nødvendige materiale til huusreparation. 2, Skal der af forpagter-

en eller hans familie svares aarlig til gaarden øvre Røers eier 6 spd siger

six speciedaler samt to dages veiarbeide. 3, Naar saaledes det benævnte

fyrgetyve aar er forløben skal det forberørte jordstykke falde tilbage til

gaarden øvre Røers eiere uden nogen erstatning fra nogen af siderne.

Øvre Røer i Næsoddens prestegjeld den 8 september 1848.

Christopher Røer. Andreas Hansen m. i. pen.

Til vitterlighed Hans Gregersen. Jens Gregersen m. i. pen.

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net