1848 - Brevikstrand panteobligasjon 

 

Follo pantebok 12, folie 335.

 

Panteobligation.

 

Undertegnede Hans Olsen Brevig under gaarden Fuglesang erkjender

Herved at være madame H. Bakke til dato skyldig efter meddelt contrabog

den summa 13 spd 11 s er tretten speciedaler, elleve skilling. For dette beløbs

rigtige betaling, saavelsom for af pladsen Brevig m. v. fremdeles forenede af-

gift eller leie, giver jeg herved madame Bakke anden prioritets panteret

Næstefter skadesløsebrev paa 1ste prioritet til Bjørn Haldangen stort 102 er

et hundrede og to speciedaler i de paa pladsen Brevigstrands huse:

to vaadningshuse. Fjøs love med vedskuur samt 1 ko, 1 sengsted, 1 over-

dyne, chatol og skjænk, 1 dragkiste, 3 stole, 1 otte dages stueuhr, 1 pram,

2 gryder, 1 melkeskab og foruden i alt hvad jeg eier og eiendes vorder med

den ret saafremt ikke capitalen efter lovlig opsigelse og den forfaldne

afgift rigtig bliver erlagt kan ovennævnte pant stilles til offentlig

auction uden foregaaende lovmaal og dom og creditor være beret-

tiget til ved realisation at søge fyldestgjørelse for capital og mu-

ligens udestaaende afgift og paaløbende omkostninger samt dette do-

cuments thinglæsning. Fuglesang den 25 april 1848.

Hans Olsen Brevik m. i. p.

Til vitterlighed: C. Nicolaysen. Peder Olsen.

 

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net