1847 - Søndre Flaskebekk skjøte 

 

Follo pantebok 12, folie 218b.

 

Skjøde.

 

Jeg underskrevne Niels Pedersen Flaskebæk tilstaaer og her-

ved vitterliggjør at have solgt og affhændet, ligesom jeg herved sæl-

ger og affhænder fra mig, hustrue og arvinger til enken Kirstine Johannesen Næs-

odtangen med laugværge, mine eiende og paa pladsen Flaskebæk søndre kaldet,

under Næsodtangen paa Næsodden staaende husebygninger samt den deri værende

kakkelovn og videre af mine løsøre 2de skabe, 1 klædeskiste, 2 gryder og 1 senge-

sted, alt for den mellem os omforenede kjøbesum 27 spd 23 s, tyve og syv specie-

daler, tyve og tre skilling, hvilken kjøbesum bliver at fyldestgjøres mig saaledes:

1, Overtager kjøbersken at betale min gjeld til lensmand Røer efter panteforskri.

velse…………………………………………………………………………25 spd 1 ort 17 s.

2, At betale min øvrige gjeld til ham med……………..1 spd 4 ort 6 s.

                                                             Gjør……..27 spd 23 s.

Da kjøbesummem paa ovenstaaende maade er mig fyldestgjort, skal forbemeldte

huse og løsøre følge og tilhøre kjøbersken som fri og ubeheftet eiendom uden anke

eller paatale af mig eller nogen anden, hvorfor jeg som hjemmelsmand efter

loven indestaaer, dog med forbeholdelse af at husene og kakkelovnen bliver staaende

paa pladsen til min afbenyttelse, imod som hidtil at svare en aarlig afgift

til Næsodtangens eier af omhandlede huse og kakkelovn, stor 1 spd 1 ort 10 s., en spe-

ciedaler 1 ort og 4 skilling, som erlægges inden hvert nytaar. Dette til

bekræftelse af vor underskrivt i overvær af underskrevne vidner.

Næsodtangen den 6de januar 1847,. Som sælger: Niels Pedersen Flaskebæk.

Som kjøber: enken Kirstine Næsodtangen. Hans Pedersen, som vidne med

paaholden pen. Peder Johannesen, som vidne, med paaholden pen.

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net