1846 - Rødhullet festeseddel og skjønsforretning 

 

Follo pantebok 12, folie 163.

 

Fæstebrev

Ved dom i en sag anlagt af Niels Erlandsen mod Peder Langfjeld blev den 20 november

1845 fæsted og kjent for ret.

Indstevnte Peder Pedersen Langfjeld bør under en mulct af ½ ort til Næsoddens fattigkasse for

hver dag han siden denne dom innføred, paa egen bekostning meddele citanten Niels Erlandsen lov-

ligt fæstebrev paa pladsen Rødhullet under gaarden Langfjeld for et tidsrum af 100 aar, imod

at han, citanten, paa sin side i fæsteseddelen forpligter sig og efterkommende besiddere af

pladsen Rødhullet til, til gaarden Langfjelds eier at svare en saa stor afgift som 2 upar-

tiske mænd bestemmer. Saa erstatter indstevnte og citanten nærværende lige

omkostninger med 16 spd. At efterkommes … …

Thi er det jeg Peder Pedersen Langfjeld herved meddeler Niels Erlandsen saadant fæstebrev

paa ommeldte plads Rødhullet, som bemeldte dom medfører imod at bemeldte Niels

Erlandsen i paategning paa dette document vedtager de med fæstet forbundne forplig-

telser efter dommens formeld. Dette til bekræftelse under vore hænder i overvær

af vitterligheds vidner, hvorfor tilføres fra min Niels Erlandsens side, at jeg herved er-

kjender mig fyldestgjort i enhver henseende for hvad dommen tilholde og overtage forpligtelserne.

Skrevet og undertegned paa Folloug sorenskrivercontour den 23 marts 1846.

Peder Pedersen Langfjeld med iholdt pen. Nils Erlandsen.

Til vitterlighed M. H. Holm. C. L. B. Holm

 

Skjønsforretning.

Aar 1846 den 21 april sammentraadte undertegnede paa pladsen Rødhullet under gaarden

Langfjeld i Næsodden, for, som dertil af fogden udnævnte, at bestemme den afgift af

bemeldte plads som brugeren har at svare, overensstemmende med den under 20 no-

vember 1845 i sagen mellem Peder Pedersen Langfjeld og Niels Erlandsen under Follaug so-

renskriverie afsagte dom. Mandsudnævnelsen saavelsom en afskrivt af den

bemeldte Niels Erlandsen under 23 marts 1846 paa pladsen meddeelte fæstededdel vedlægges

denne forretning. Efterat have overveiet det fornødne i indbemeldte anledning, fandt

vi at kunne bestemme den aarlige afgift til 3 spd, skriver tre speciedaler, hvilken

afgift vi derfor erklære at have fastsat efter bedste skjønnende.

Ole Munkerud. Peder Agnord.

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net