1844 - Granerudstøen føderådskontrakt 

 

Follo pantebok 12, folie 426.

 

Føderaadscontract.

Undertegnede enke Berthe Marie Nielsdatter med laugværge, Ole Eriksen

Løes vedtager herved fra 1 januar d. a. af at svare min moder enken Helene

Adamsdatter Granerudstøen følgende aarlige levebrød, saalenge hun lever [..]

1, Min moder har frit ophold og frie opvartning hos mig eller efterfølgende

eiere af husene paa Granerudstøen, saa lenge hun finner for godt, men skulde

hun bliven misfornøiet har hun i stedet her for at erholde contant 40 firti speciedaler

aarlig som udbetales hende qvartalsvis.

2, Tvende opredede senge skal bestandig staae til hendes dispotition.

og 3, 2de sviner fødes og rygtes for hende.

Sluttelig bemerkes, at jeg efter hendes død har at bekoste hende en anstændig begravelse

mod at jeg som godtgjørelse beholder hvad hun efterlader sig med undtagelse af hendes gang klæder

der tilligemed de 150 spd jeg skylder hende i anledning kjøbet af Granerudstøen bliver lovlig ar-

ve dele imellem samtlige hendes arvinger. Føderaadets verdie er anset til 60, sexti spe-

ciedalere eller for 5 aar 300, tre hundrede speciedalere, til sikkerhed for summen min lige erlæggelse

pantsætter jeg med 1st prioritet, eftermeldte min ved skjøde af dags dato tilhjemlede huse paa

Granerudstøen med herligheder og tilliggelser. Granerudstøen d 10 januar 1844. Helene Adamsdatter.

Berthe Nielsdatter m. i. p.  Som laugværge: Ole Løes.                                              m. i. pen.

Til vitterlighed er samtlige underskrifter: Torger Urianstad. Jørgen Eriksen.

Som laugværge Hans Eriksen Naverud.

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net