1843 - Sandbrekka utpanting 

 

Follo pantebok 11b, folie 379.

 

Executionsforretning

afholdt 7de marts 1843 hos Johannes Nielsen Sandbrækka under gaarden Garder

i Froens annex, hvorved reqvirenten af forretningen Ole Jansen Linnebraate

er givet execution og udlæg i kreature og løsøre, vadbaad, samt i husebygningerne paa pladsen Sandbrækka under

gaarden Garder i Froen for beregningssummen 44 spd 3 s. ifølge saadan beslutning:

Ole Jansen Linnebraate gives herved paa eget ansvar og [........] [.....] prioriterede udlæg i de foran beskrevne

og vurderede kreature og løsøreeffecter, baad, huse og brugsrettigheden til pladsen Sandbrækka, for igjenom

realisation paa lovlig maade at skaffe sig betaling for sit krav med renter og senere paagaaende omkostninger.

Continuations execution forbeholdes J. Gjerdrum. Hermann Eriksen. Andreas Hansen m. p. p.

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net