1843 - Nesoddtangen kontrakt jaktrett 

 

Follo pantebok 11b, folie 340b. [1843]

 

Forpagtningscontract.

Jeg undertegnede Kirstine Johannesen tilstaaer  og vitterliggjør herved at jeg med min beskikkede

laugværge Hans Helvigtangen haver bortforpagtet min til Næsodtangen tilhørende skov og

øvrige mark med hensyn til den jagt og fugleskydning her maate kunde udføre paa 10 skriver ti aar

for den summa 60s. pr aar til Carl G. Bakke som betales mig hvert aar til aarets du-

gang, og skal Bakke saaledes ene og alene have ret til paa bemeldte min eiendom

Næsodtangens marker at drive jagt eller fugleskydning, hvorfor saaledes ingen af

mig eller anden kan tillades at foretage nogen jagt eller fugleskydning uden Bak-

kes tilladelse, og i mangel deraf maa de som foretage saadant værde tiltalt efter

loven. Kirstine Johannesen med iholdt pen. Som curator Hans Olsen Helvigtangen.

Til vitterlighed Fredrik Bakke. Even Gudmundsen.                med iholdt pen.

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net