1840 - Nyborg/Fjeld skov kontrakt om tømmerdrift 

 

Follo pantebok 11b, folie 330.

 

Nr. 27 Contract thingl. 16 Februar.

 

Jeg Iver Granerud og vi Johannes Iversen og Ole Sandersen have afslutet følgende handel og Contract

betræffende efter værende Skovstykke der indbefatter en Del af den saakaldte Fjeld skov.

Jeg Iver Granerud sælger og overdrager til min søn Johanmes Iversen og min husmand Ole

Sandersen et stykke af det saakaldte Field skov til udhugning, hvis deler ere følgende,

Deelet begynder ved en Bæk ved Pladsen Nyborgs østre side, hvorefter det følgerg gjerdet

om Nyborgs jordvei til et leed, derfra i øst til den saakaldte Fjeldstrandvei, derfra op-

efter bemelt vei til til et X mærket grantræe, hvorfra i Øst efter en gammel vei til

et X mærket Grantræe, derfra i Nord til den saakaldte Lig kisteveien og siden følger det

samme vei til et leed i det saakaldte Røehullet, hvor det støder til gaarden Fjelds

dele, overrnævnte skovstykke, der begrændses af de ovenfor anførte delelinjer, skal kjøberen

have ret til at uthugge i det tidsrum til aaret 1844 udgang, da skovstykket til den tid

tilbageleveres mig hvad derpaa maatte findes, alt paa følgende vilkaar.

Kjøberne førnævnte Johannes Iversen og Ole Sandersen betaler, som kjøbesum for skoven 400 spd.

er fire hundrede Species i følgende terminer, til 1 januar 1841 betaler 200 spd, til

29 september 1841 100 spd, til 29 september 1842 de resterende 100 spd under den be-

tingelse at hvis ikke 2 eller 3 termin til den ovenfor anførte tid være udlagt,

skal det solgte skovstykke med alt deraf avvirkede som befindea på min grund, være

mig henfalden og af mig tages under dispotition som min fuldkomne eiendom.

Gaarden Granerud den  28 august 1840. Til bekræftelse under vore hand ved

underskrift. Som sælger I Granerud: Johannes Iversen Granerud, Ole Sandersen,

Til vitterlighed Anders Nilsen, Johannes Nilsen med iholden pen.

Da jeg ved omstaaende underskrift var mindreaarig, og da jeg nu har fyldt mine

myndige aar, saa vedtager jeg omstaaende Contract. Granerud den 5 juni 1841.

I Granerud.

 

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net