1838 - Søndre Hallangen Fredlysning 

 

 

                    No 20 Fredlysnings-Document

 

Jeg Johan Christiansen hallangen, som eier og beboer af

gaarden Søndre Hallangen i Drøbaks præstegjeld, gjør hermed

for alle og enhver bekjendt, at for at komme de ubehage-

ligheder der maatte være en følge af at uberettigede foretage sig jagt og fiskerie

paa min ejendom, er det jeg herved forbyder alle og enhver at foretage sig nogensom-

helst jagt med hunde paa min ejendoms gaard Søndre Hallangen, hvilket og gjelder med

hensyn til enhver anden jagt, saasom krybskytterie, samt fiskerie paa mine

grunde som meldt, hvilket [sidste] ogsaa bliver gjeldende, forsaavidt den rettighed

til fiskerie paa mine i forpagtning havende grunde under Ottersrud og Ole Tomters

grunde betræffer. Enhver der handler imod dette fredlysningsdokument,

maa vente at paadrage sig de følger som lov og anordninger fastsætter for

den eller de som handle imod dette forbud. Hallangen den 28de april

1838. Johan Hallangen.- For mit vedkommende, og hvad

fiskeriet betreffer, kan i denne anledning intet indvendes eller til hinder være.

Ring.- At dette documents ordlydende er læst fra Drøbaks kirkebakke den 6te og

fra Froens kirkebakke den 11te juni 1838 efter gudstjenesten i den da tilstæde-

værende almues paahør, vorder herved attesteret. J. Nordbye.-

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 10b, f. 426. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net