1834 - Ildjernet skjøte på hus 

 

 

                                         Skiøde

Underskrevne Evend Gudmundsen Rotnæs, tilstaer herved og

vitterliggjør at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved fra mig og arvin-

geer, aldeles sælger, skjøder og overdrager til Hrr. Carl Guldberg Bakke, de mine ved offentlig

auction 10de october 1831 kjøbte huuse paa øen Ildjernet i Næsoddens præstegjeld, den guulmalede stue-

bygning med iværende kakkelovne, samt øvrige muur og nagelfaste jndretninger

for den imellem os omforenede kjøbesumma 275 sp, for hvilke to hundrede syvti og fem

norske spd kjøberen haver at meddele mig lovforenelig panteobligation. Da kjøbesummen

paa den anførte maade er afgjort, saa skal bemeldte vaanhusbygninger, med sine

indredninger, som ovenmeldt, fra nu af eiendommelig følge og tilhøre kjøberen velbe-

meldte Carl Guldberg Bakke hustrue og arvinger uden anke eller paatale af mig

eller mine, der haver at gjøre sig bygningen saa nyttig og gavnlig som bedst viides og

lovmedholdig skee kand, som for salget bliver kjøberens hjemmelsmand ifølge lo-

ven. Dette til bekræftelse under vore hænder i overvær af vitterligheds vidner.

Forfattet paa Folloug sorenskriver contoir i Drøbak den 29de november 1834. Som

sælger Evend Gudmundsen Rotnæs m. p. p. Som kjøber C: Guldberg Bakke. Til vit-

terlighed M. Holm – J. Monsen.

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 10a, f. 18. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net