1834 - Grønlien husmannskontrakt 

 

Follo pantebok I 10a, folie 1b.

 

Brugs contract.

 

Contract imellem Christopher Engebretsen og Else Hansdat-

ter Kopperud paa den eene side og Hans Hansen med hustru

Petro Nilsdatter paa den anden side. Jeg Christopher Engebretsen og Else

Hansdatter Kopperud overdrager til Hans Hansen og hustrue Petro Nilsdatter, et

under gaarden Kopperud i Froens annex til Drøbaks præstegield tilliggende plads

Grønlien kaldet til brug og afbenyttelse for deres levetid paa følgende vilkaar, der

indbefatter denne deelelinje der begynder med et birketræe i nord for gaarden

og der fra i hvest til et gjærde og siden i nord efter samme gjærde i nogenledes

ret strækning til en broe Tabro broen kaldet, derfra i ost og sydost

efter en vej til et furrutræe og derfras syd til førstnævnte birketræe.

For denne pladsens brug svarers aarlig i huusleje 6 spd, siger sex speciedaler for

de 6 første aar fra 1835 aars begyndelse at regne, og siden 12 spd, siger 12 specie-

daler, der er betalt til hvert aars slutning. For øvrigt skal han være forplig-

tet at arbejde for 12 skilling om sommeren og 8 skilling om vinteren naar han

nyder kosten og 8 skilling for for favn av forsvarlig huggen veed paa sin egen kost.

Han skal ingen huusmand tage uden ejeren af Kopperuds vidende og samtykke.

Gjødselen maa ikke afføres, ej heller  hvad skadlige kreature, saasom gieder der er

skadelige for ejendommen maa holdes paa pladsen. Huusene skal han holde i

forsvarlig stand. De fornødne materialjer bruges paa stedet af gaardens

ejer. Gjærdene skal han holde i forsvarlig stand og fornødne materialjer tages

i gaardens skov. Han skal have frie brændeveed af stub og qvist efter du-

visning, frie sommerhavn for de kreature som kan fødes af pladsens avling

i gaardens skov, og saaledes skal denne contract ei opsiges saalænge Hans Han-

sen og kone Petro Nielsdatter lever og naar de begge med døden afgaaer,

da falder denne ejendom tilbage til gaarden uden nogen erstaning for sammes

forbedring. Gaarden Kopperud den 24de maii 1834. Denne contract

vedtages og underskrives af os. Som lejer Hans Hansen med iholden pen.

Som ejere: Christopher Kopperud. Else Hansdatter. Som laugværge J. Granerud.

Til vitterlighed: Hans Larsen. Johannes Iversen.

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net