1830 - Utengen panteobligasjon 

 

Follo pantebok 9, folie 215.

 

I følge afsluttet kjøb med Hr. farvermester Peter

Bentzen i Christiania af dags dato om jagten Springeren

kaldet, erkjendes og vitterliggjør jeg herved, at skylde bemeldte Hr. Bentzen, eller

hvem denne obligation maatte overdrages, 92 ½ spd, skriver to og halvfem-

sindstyve og en halv species som jeg forpligter mig til at betale i følgende

terminer:

1ste termin til 15 juli 1831 med……………………………………..15 spd.

2den do.         ultimo novbr s. a……………………………………..15 spd.

3de   do.     til 15 juli 1832.........................................15 spd.

4de    do.        ultimo novbr s. a..................................15 spd.

5te     do.        15 juli 1833.........................................15 spd.

6 og siste til ultimo novbr s. a…………………………………………..17 ½ spd.

Til sammen……………………………………………………………spd. 92 ½.

 

Til sikkerhed for bemeldte capital pantsætter jeg herved med første prioritet

min adkomst og rettigheder til pladsen Udengen med tilliggende jord samt

paastaaende ejendoms huse under gaarden Kuaas mat. Nr. 26 i Næsoddens

præstegjeld, alt i følge fæstebrev af 25 febr 1815, thinglæst den 7 mai s. a.

samt forberørte jakt Springeren kaldet med dens tilbehør, saaledes som den ved

kjøbeontracten af dags dato er beskreven, der ligeledes skal være bemeldte herr

Bentzen betryggende pant indtil capitalen er betalet. Skulde forsømmelse fra min

side, med ikke nøjagtig opfyldelse af foreskrevne forpligtelse finde sted, da vedtager jeg at

betragte hele capitalen som forfalden til betaling, og i søgsmaals tilfælde underkaster

jeg mig at møde for Christiania forligskommision efter 14 dagers foregaaende varsel

forkyndt for fragtemand Christian Solberg i Christiania, samt at lide dom for

Chra. Byethingsret som mit rette forum. I stedet for renter, forpligter jeg mig

medvidere herved til, uden godtgjørelse, at bringe en ladning veed i hvert af

de her omhandlede 3 aar, eieren 16 favner fra Stavnæss gaards ejende skov og

hertil Christiania, dog har bemeldte Hr. Bentzen selv at beskride de ved ladning og

losning foraarsagede omkostninger. Udgifter. Dette til bekræftelse  under min

haand i 2 vitterligheds vidners overværelse. Christiania den 9 november 1830.

Anders Pedersen Udengen med iholt pen. Til vitterlighed H. Nielsen. S. Helgesen.

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net