1830 - Dammyra og Urianstad panterevers 

 

Follo pantebok 9, folie 166.

 

Revers. Ved oppgjøret af dags dato er jeg underskrevne

Ole Rasmussen bleven skyldig til Christian Olsen Urianstad

den summ a 25 spd, skriver tiuge og fem norske specier tredive og six skilling

som jeg forbinder mig til at betale naar paafordres uden foregaande opsigelse.

Til sikkerhed for creditor er det jeg herved pantsætter mit eiende løsøre af hvad

haver nævnes kan deriblandt udmærkes særskildt en sort og hvid qvie samt en

høvelbænk og en jernplov, samt med videre pantsætter jeg til min creditor den af

mig paa pladsen Dammyren under gaarden Fjeld, ikke til fuldkommenhed opførte

nye stue, i dette anførte, saa meget mer som jeg er eller vordes ejende skal

creditor Christian Olsen være første panteberettiget indtil omstaaende capital

og tilfældige omkostninger  vorder ham aldeles fyldisgjort. Dette til bekræftelse

under min haand i vitterligheds vidners overværelse. Pladsen Dahlsmyhren

unde gaarden Fjeld den 5 august 1830. Ole Rasmusen. Til vitterlighed

Hans Abrahamsen Fjeld. Ole Arnesen Fjeld.

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net