1829 - Thorerhagen kontrakt 

 

 

                                                  Underskrevne Johan Olsen Foninggerud

                          og Thorer Andersen, indgaaer herved følgende foreening

angaaende et støkke jord i den Østre Hauge kaldet, paa søndre side af den

almindelige bøjgdevej, paa vilkaar at Thorer Andersen skal nyde oven-

meldte andeel jord for sig og ventende hustrue saa længe dem lever, og

frie havn til sine kreaturer i gaardens skov, imod at Thorer Andersen

svarer deraf de første 4 aar foruden betaling 6 arbeidsdage aarlig i slaatte-

aanden, og for eftertiden at svare aarlig foruden betaling 2de ugers

arbeide i slotaanden, og 2de ugers i skuuraanden, og 6 dage til at op-

tage potetes. Til bekræftelse under vores hænder og 2de vidner.

Føningrud den 22de april 1829. Som overdrager Johan Olsen Fonning-

rud. Som lejer Thorer Andersen med iholt pen. Til vitterlighed

Baltzer Baltzersen Garder.   Jens Olsen Garder. –

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 9, f. 36. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net