1828 - Baltsrud skjøte 

 

 

Underskrevne Christopher Hansen Røer,

tilstaaer herved og vitterliggjør at have solgt og afhæn-

det, ligesom jeg herved fra mig, hustrue og arvinger, aldeeles sælger, skjøder

og overdrager til min broder Peder Hansen Røer, fullmyndig, en andeel

af min ejende og paaboede 16 Lp salts skyld af gaarden Røer matr no 15

i Næsoddens præstegjeld, hvilken andeel ved en under 6te juni sidstleden

afholdt deelings og skyldsætningsforretning, er skyldsat for 1 3/13 Lp salt,

alt for den imellem os mundtlig omforenede kjøbesumma 400, skriver fire

hundrede norske specier, hvilke ere mig adnøjelig betalte. – Thi skal

den herved solgte andeel af gaarden Røer, Baltzerud kaldet, hvis grænd-

ser og beliggenhed findes beskreven i den ovenmeldte skyldsætnings-

forretning, i kraft af dette skjøde ejendommelig følge kjøberen

hustrue og arvinger, uden anke eller paatale af mig eller mine, hvorfor jeg bliver

hjemmelsmand. For øvrigt bemærkes, at kjøberen nyder frie havnegang

i min eiendoms skov til de kreature han kan føde paa sin andeel, saa og frit

stranderum til at landsætte tømmer og brænde m. v., hvorimod han afholder sig

fra ald braadehugst og gjærdesfang i gaardens skov, hvilket han, til gjærdenes

vedligeholdelse, selv bekoster sig anskaffet. Til bekræftelse under vore

hænder i overvær af vitterlighedsvidner. Folloug sorenskrivercontoir,

Drøbak den 5te juli 1828. Som sælger Christopher Røer. Som kjøber P. Røer.

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 8, f. 481. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net