1826 - Baltsrud og Smedsrud kontrakt 

 

Follo pantebok 8, folie 567.

 

Contract. Da jeg Johannes Johannesen og Ingebor Nielsdatter

Balserud er saaledes bleven enige med Christopher Røer at vi skal have et

støkke jord i øvre Røers fæhavn efter opgaaet deele ved 2de mænds paahør nemlig

Ole Hansen østre Løes plads og Abraham Carlsen Skomager. Dette jordstøkke skal

Johannes Johannesen og Ingeborg Nielsdatter benytte og beboe saalænge dem begge

lever og tømmer til stue skal Johannes Johannesen have i øvre Røers skov

og jeg Christhopher Røer skal skaffe hugget 4 tylfter huustømmer og det resterende

hustømmer skal Johannes Johannesen selv besørge hugget efter udvisning

imod jeg Christopher Røer skal fremkiøre det alt og tillige fremkiøre den gamle

stue Johannes boer i og fæhuus til det nye jordstøkke da bemelte Johannes Johan-

nesen skal selv besørge sine huuser opsadt paa egen bekostning paa det ommeldte

jordstøkke da bemelte Johannes Johannesen og Ingeborg Nielsdatter fraflytter og

forlade den eiendom aldeles som de nu besidder nemlig Balzerud til først-

kommende januar 1827. Det ommeldte jordstøkke og de huuser som der blive

opsadt skal bemeldte Johannes Johannesen og Ingeborg Nielsdatter benytte og beboe saalenge

dem begge lever mod at de svarer den aarlige afgift til mig Christopher Røer som er

at smie mit smid og skoe mine hester som kan falde til paa gaarden øvre Røer

uden nogen betaling men det første aar skal bemelte Johannes Johannesen

være fri for nogen afgift nemlig 1827, men skulde bemelte Johannes Johannesen

enten ved alder eller sygdoms afærer ikke kunde fuldføre det smidarbeide som

er anmeldt saa skal bemelte Johannes Johannesen og Ingeborg Nielsdatter betale

med penger nemlig 4 spd, skriver fire daler aarlig. Den forsamlede gjødsel

som Johannes Johannesen kan samle ved sit nu værende fæhuus i Balserud

skal han have frihed til at benytte og medtage til det nye jordstøkke, men

skulde bemeldte Johannes Johannesen og Ingeborg Nielsdatter forlade eller

vilde afstaa til nogen andre og fraflytte samme, da skal bemeldte Johannes Johannesen

og Ingeborg Nielsdatter have tapt helle sin ret til jordstøkket og huusene da er denne accort

ophævet, og naar Johannes Johannesen og Ingeborg Nielsdatter ere døde saa tilhører

det forommelte jordstøkke og de huuser som der er oprettet til mig Christopher Røer

eller hvem der da er eier af gaarden øvre Røer uden nogen erstatning eller be-

taling. Johannes Johannesen nyder fri hamnebede og brendeved, kulleveed af

qvist og top som ikke er nogen skade og tillige gierdefang alt i øvre Røer skov,

sommer som vinter. Øvre Røer den 13de october 1826. Christopher Røer.

Johannes Johannesen. Til vitterlighed P. Røer, Hans Larsen med i holden pen.

Jeg Johannes Johannesen beholder denne og Christopher Røer en ligelydende afskrift.

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net