1823 - Nylenna husmannskontrakt 

 

Follo pantebok 7, folie 601b.

 

Forpagnings contract: Jeg underskrevne Ener

Ellefsen Løes tilstaaer herved og vitterliggjør, at have bortfæstet et stykke jord under

min gaard der kaldes nordre Svennerud til velagte Ole Hansen paa følgende vilkaar

og betingelser: 1, Bemeldte Ole Hansen og hustrue Berte Jensdatter skal for livstid beholde

ovenmeldte stykke jord under min gaard vestre Løes i Næsoddens præstegjæld, der er

forsynet med indhægnet gjærde, samt tilladelse at opføre sig de fornødne vaanings

og udhuser som han og hustrue maatte behøve. 2, Fri havn om sommeren

skal han have til hans creature i min skov samt den fornødne brændevehd og gjærde-

fang af top og stub, som ikke er tjenligt til last.

3, Af ovenstaaende stykke jord, skal formeldte Ole Hansen og hustue betale mig

i afgift aarlig 4 spd skriver fire speciedalere mærk dog paa den maade at han skal

arbejde paa min gaard aarlig i 40 dage, saasom i plaugen 6 dage og i slotten 7 dage

og i skuren 7 dage, de øvrige 20 dage skal han arbejde for mig om vinteren naar

jeg ham maatte behøve, alt paa min kost.  Hvilket herved tilstaaes under

vores hænders underskrift og 2de vitterligheds vidners overvær.

Gaarden vestre Løes paa Næsodden den 17 febr. 1823. Ener Ellefsen. Ole Hansen.

Til vitterlighed underskriver R. Berg. Lars Andersen med iholdt pen.

 

[Merk 1: det finnes en påtegning til denne kontrakt i pantebok 7, folie 684,

hvor det er flere punkter og presiseringer til kontraktens innhold. Merk 2: denne

plassen som her er kalt nordre Svennerud er identisk med Nylenna av Løes].

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net