1819 - Løesbråten husmannskontrakt 

 

Follo pantebok 7, folie 390.

 

Jeg undertegnede giør herved vitterligt at Chri-

stian Syversen skomager og kone har acorderet til

sig, efter Ragnhild Hansd død, den indhængnede houge

kaldet Løesbraaten beliggende under væstre Løes i Næsoddens

præstegjeld. Samme skal Christian Syversen beboe saa længe han

lever mod at svare aarlig arbejde nemlig: 6 dage om foraaret og

6 om slaatten. Derimod skal Christian Syversen nyde 6 læs

brendevehd aarlig i gaardens skov efter udvisning, saa skal

bemeldte boepæl tilhøre Christian Syversen og kunde ikke

udsiges af hvem der bliver ejer af bemeldte gaard Løes og

naar Christian Syversen er død skal bemeldte Løesbraaten kal-

det falde til gaarden igjen. Dette til bekræftelse underskri-

ver og forsigler jeg. Ener Ellefsen Løes med iholdt pen.

Løes den 18d oct 1819. Til vitterlighed Hans Naverud. Johanne[s]

Naverud.

 

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net