1815 - Kontrakt om torvskjæring på Tomåsan, Christiania fattigkommisjon 

 

Follo pantebok nr. 7, folie 59.

 

 

Jmellem undertegnede paa Christiania

Fattig Commisions vegne og Ole Olsen Toug

paa Næsodden er indgaaet følgende

 

Contract:

 

1.

 

Jeg Ole Olsen eier af gaarden Toug paa Næsodden tillader herved

herr Søren Nielsen, kongelig beskikket veier paa Christiania fattig-

commisions vegne, frit og ubehindret, at skiære torv i en bemeldte min

gaard tilhørende torvemaase Store Thougmaasen kaldet, der støder mod

syd til fjeldene mod nord til Berger skoven, øst og væst til fjeldene; lige-

ledes bevilges at opbygge tvende torvehuser og den fornødne kjørevei til

stranden samt de fornødne render, og hvortil han nu og for eftertiden uden

mindste hinder af mig eller efterkommende eiere af gaarden Thoug, allene skal

være berettiget.

 

2.

 

For den Christiania byes fattig commision tilhørende tilladelse i foregaaende

post, forbinder jeg Søren Nielsen mig paa samme vegne at betale til

Ole Olsen og efterkommende eiere af gaarden Thoug en kiendelse af 14 s

riksbankskilling: pr. 1000 stk: torv, siger fjorten skilling riksbankskilling: pr. et tusinde

støkker torv som i bemeldte maase maatte skjæres hvad enten samme bliver

meget eller lidet.

 

Saalænge fattig commisionen finder for godt at skjære torv i den om-

handlede maase skal eieren af gd; Thoug dertil være uberettiget men naar

fattig commisionen ikke lengre skulle lade skjære torv da hjemfalder

maasen til eieren. Til bekræftelse under vore hænder og signetter.

Næsodden den 19 may 1815. Søren Nielsen. Ole Olsen.

Til vitterlighed Frederich Winther

Claus Horster.

 

  

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net