1811-1813 - Flatebybråten forlik om bruk av husmannsplass 

 

Follo pantebok 6, folie 638b.

 

Den 19de may 1811 blev i

Hr. Biskop Bechs overværelse og paa hans forsleg følgende

forslag oprettet mellem os undertegnede lejlændinger paa gaarden Flade-

bye udi Næsodden. Jeg Erich Olsen, byxelbonde til halve gaar-

den Fladebye, paaankede at min naboe Ole Christophersen som til

sin deel af gaarden havde huusmandspladsen Johnserud til egen

dispotition, men desuden en andel i den andre til gaarden hørende

plads kaldet Fladebyebraaten. Denne andel ville Ole ogsaa have

separeret til sin dispotition, men da denne plads derved blir for liden

til at ansætte en huusmand paa, og jeg Erich Olsen som bøxelbrevet til

den eene del af gaarden ikke kunde drive denne uden huusmand,

saa blev ved os eenede efter høye byxelthings mægling, følgende forlig

imellem os oprettet, at Ole Christophersen, som for sin del haver

en maadlig huusmandsplads, overlader sin tredie deel i Flatebyebraaten

til mig Erich Olsen, saaledes at jeg haver denne hele plads, samt huusebygningerne

til egen raadighed, imod at svarer Ole Christophersen for hans andel

aarlig erstatning 12 rd, hvilket billige forlig vi her ved vore

hænders underskrift vedtage at holde des forligt.

Næsoddens præstegaard den 19 may 1811.

Ole Christophersen med paaholden pen. Erick Olsen med paaholden pen.

Til vitterlighed P. Qvist.

Overstaaende forening biifaldes

Opsloe bispegaard den 13 decb 1811, Bech.

De i dette forlig stipulerede 12 rd rbd omskrives herved i følge

forordningen af 5te januar d. a. til 4 rbd 5 m, skriver fire rigsbankda-

ler fem mark sølveværdie aarligen, hvilke bliver at udrede i over-

enstemmelse med bemeldte forordnings lydende.

Fladebye den 16 juli 1813. EricH Olsen, Ole Christophersen.

Til vitterlighed: Peder Løes, Axel Andersen med paaholden pen.

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net