1806 - Størmyr skjøte 

 

 

Jeg underskrevne Lars Jsak-

sen Staarmyhren tilstaaer og herved vit-

terliggiør: at have solgt og afhændeet ligesom jeg herved sælger og afhænder til Thore

Thoresen Hafsioldahlen min ejende plads Staarmyhren af skyld 1 ½ Lp salt

forhen underlagt gaarden nordre Hallangen Næsoddens præstegield matric no 111

for den imellem os omforeenede summa 800dr skriver 800dr paa hvilken

vilkaar at kjøberen indfrier min til Peder Svestad udstæde obligation dat.

2 februarii tingl: vaartinget 1805 imod 1te pandte priorit for 340rdl

da den øvrige andeel af kjøbe-summen mig adnøyelig er udbetalt.

Thi skal bemeldte ejendom af ovenmeldte skyld og med de rettigheder jeg har

ejet samme følge og tilhøre kjøberen dennes huustrue og arvinger uden anke

eller paatale af mig eller arvinger, da jeg for salget bliver hans hiemmels-

mand efter loven. Til bekræftelse under min haand og segl udi vidners

overværelse, hvorhos anføres at om denne handel er ingen skriftlig contract

imellem os oprættet. – Wollebech den 3de may 1806. – Som sælger Lars Jsack-

sen holdt pen. – Som kjøber Thorer Thorersen Hafsioldahlen. – Til vit-

terlighed Nic: Wilse. H: J: Holmen.-

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 6, f. 34. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net