1793 - Rustad festekontrakt 

 

Follo pantebok 4, folie 542.

 

Jeg underskrevne Hans Olsen eiger og beboer af

halve gaarden Møcherud i Nesoddens hoved sogn giøre vitterligt at

have stædet og fæstet ligesom jeg herved stæder og fæster til velagte Poul Pedersen et støkke

indhægnet jord saaledes som samme nu befinder hvorpaa bemelte Poul Pedersen selv for egen regning

har ladet opføre beboelige ind og udhuuser samt leie grund underhørres min paaboende halve gaard

Møcherud. Og hvorom Poul Pedersen erlegger aarlig grundleye 3 skriver tre rigsdaler

og for arbejd 1 dag. Thi skal forommelte eyendom saaledes som samme indhægnet befindes og

følge og tilhøre Poul Pedersen og hustru for deres begges levetid, naar han som melt

erlegge grundleyen 3 rd og give en aarlig arbeyds dag, samt i øvrigt opfører som en leiglen-

ding følgelig loven tilkommer. Bliver Poul Pedersen fristet at afhende huserne bliver

han være [.......] forbunden at erbyde mig husene paa grunden forud for nogen fremed

saaledes udstædes denne min grundsæddel under haand og sigl i 2 vitterligheds vidners

overværelse. Datum Møcherud den 30 november 1793. Hans Olsen Møcherud

Tiil vitterlighed underskrives Gruner. Tøyen.

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net