1786 - Kongebråten skjøte 

 

 

Simon Johannesen, som eier og bebo-

er av halve gaarden Grøstad i Næsoddens hovedsogn, giør vitter-

ligt: at have solgt og avhendet. ligesom jeg herved, i kraft dette mit aabne

brev, av frie villie og velberaad hue, med min hustrues forevidende, aldee-

les selger, skiøder og overdrager. fra mig og mine arvinger til velagte

mand Jørgen Nielsen Contra, een min eiende halve gaard Grøstad un-

derliggende plads Kongebraaten kaldet, med paastaaende ind og udhuuse,

samt tilliggende jordvei, skov og mark, saaleedes avdeelt, som samme i vidners over-

værelse er udmerked, og ved een derover holdende skyldsetningsforretning, nærme-

re skal vorde beskrevet. Hvorfor han mig efter vores derom sluttede accordt og for-

eening, adnøielig haver betalt mig den summa 250rd, skriver toe hundrede og halvtredsinds-

tyve rixdaler. Thi skal samme være og forblive kiøberen Jørgen Nielsen hustrue og ar-

vingers sande eiendom, med liige og samme ræt jeg eier, giørende sif derav saa nyttig

tienlig og gavnlig, som bæst viides og lovmedholdig skee kand, upaa-anked og igienløst, av

meg og mine arvinger, samt alle og enhver, hvorfore jeg i følge loven indestaaer som hiem-

melsmand. Jøvrigt vil det ankomme paa een ordentlig skyldsetningsforretning, som kiøberen

selv betaler, hvad skyld denne eiendom kan ansættes for. Dets til bekræftelse under min haand

og segl i overværelse av undertegnede 2de vitterlighedsvidner, hvorhos tillige attesteres

følgelig forordningen av 27 novembr 1775, at ingen kiøbe-contract om indbemeldte handel

har været opretted. Datum Grøstad, den 18 novembr 1786. Som sælger: Simon Johanne-

Grøstad. Som kiøber Jørgen Nielsen Contra. Til vitterlighed som overvæ-

rende underskriver. Røyem. G. Knudsen.

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 4, f. 225. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net