1785 - Ildjernet bygselseddel 

 

 

 

Christen Schmidt, Biskop over

Aggershuus stift; giør vitterligt, at eftersom Carl Svendsen, der har udi bøxel

den halve deel av Jldjernet, der er Opsloe Bispestoel bennificeret, har ansøgt samme

bøxel overdraget til Henric Hoff, saa byxler jeg hermed til fornevnte Henric

Hoff, bemelte halve deel udi Ildjernet, hvilcken han sin livs tiid maae nyde, bruge og

beholde, saa lenge han betaler alle derav gaaende kongelige skatter i rætte tiid, aar-

ligen inden den i loven bestemte tiid, betaler den sædvanlige avgift med 1 rd, og ingen

til huuse antager uden jorddrottens minde, thi naar noget av dette foreskrevne ef-

terlades, da er denne byxel aldeeles forbrudt. Dernæst skal og bemelte Henric Hoff

om han faaer i sinde at sælge sine paa Jldjernet havende huuse forpligtet være

først at indhendte jorddrottens samtycke dertil. Ved denne byxelsæddels ting-

lysning betales 24 s. til Christiania Waysenhuus, da ellers byxelen er til mig betalt

efter loven. Opsloe Bispegaard, den 10de julii 1785. C. Schmidt.

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 4, f. 147. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net