1783 - Fredlysning for jakt og overdragelse av jaktrett i søndre Nesodden 

 

 

 

En fredlysning fra 1783 for jakt gjeldende for de fleste gårdene i sørvestre del av Nesodden,

hvor samtidig Jess von Anker på Moss gis enerett på det samme.

 

Follo pantebok 4, folie 55b.

 

Da det ofte indtreffer, at fremmede

og uvedkommende, uagted adskillige advarsler og forbud indtrenger

sig udi vores paaboende gaarders marker, med jagt efter harer og fugle vildt, som

vi saa meeget meere ansee fornærmeligt, som jagten skeer i utiide, til fordrværvelse

det for vildtyngelen selv, samt for vore aagre og enge, der ved saadan leilighed needtræde,

da er det vi, saa mange som dette documente have underskrevet, herved offentlig vil have fred-

lyst vore gaarders jorder og marker, samt alle det derudi befindende hare og fugle vildt:

som følge ingen herefter, hvem det end være maatte, uden vores tilladelse, maae anstille

enten hare jakt eller fugle skytterie inden eiermærker, men samme vorder herved al-

deles forbuden. Skulde derfor nogen, uagtet dette forbud, og denne fredlysning, dog, av een

selvraadig dristighed, indfinde sig paa vore gaarders grunde med jagt og skytterie, maae det

tiene dem til efterretning, at jagt hunder, som antræffes, vorder strax paa stædet ihiælskutte

og forbryderens gevæhr ham frataget, samt vores lovlige ræt mod saadanne uhiemlede

forbeholdes at paatale, ladende alle sider entstaaende uformodentlige tilfælde være og blive for deres egen regning, i saavit samme maatte geraade dem al skade enten paa person eller gods, for

hvis ansvar vi aldeles vil have os unddraget. Og da vi selv ikke saa meget kan befatte

os med jagten, har vi overdraget samme til Hr. Jehs von Anker paa Moss, hvilken i efter-

følgende [vilcaar] eene og allene skal have ræt at iage og skyde paa vore gaarders grunde

samt saaleedes magt have at benytte sig av denne eiendommens underhørende rættighed, ligesaa

fuldkommen som vi selv, følgelig og i vores stæd kan forsvare samme mod all fremmed for-

nærmelse i følge denne fredlysnings documentes indhold. Datum Griseboe den 15 juli 1783. Anders

Griseboe. Hans Nielsen Storerud. Ellef Giøfield. Hans Olsen Møcherud. Hans Aslachsen

Møcherud. Gunder Haagensen Muncherud. Hans Paulsen Kopperud. Hans Andersen Guldbiør-

nrud. Baal Olsen Agnord. Iens Hansen Degerud.

 

 

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net