1783 - Fredlysning (jakt) 

 

Follo pantebok 4, folie 43.

 

Kiendes vi underskrevne Hans Christophersen

Røer, Aslach Christophersen Sørbye, Abraham Hansen Field og Anders

Christophersen Soelberg giør hermed vitterligt, at efter som vi er tilsinds selv at jage og

skyde vilt paa vore eindele, og i den anledning forbyder og fredlyser, at ingen her efter dags

maae underslaa sig at jage eller skyde paa vaar eiendom, hvem det end maatte være,

uden med vores velvillie og samtykke, saa fremt de ikke vil blive behandlet efter lov og

forordninger, og dette document ville velædle Hr Sorenskriver oplæse paa næste vaarthing.

Røer den 3 martii 1783. Hans Røer, Aslach Sørbye Abraham Field, Anders Soelberg.

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net