1779 - Ildjernet bygselseddel 

 

 

 

Christen Schmidt, Biskob over

Aggershuus stift, giør vitterligt, at eftersom Jacob Ohlandt Nielsen, der haver

haft halve deelen av Jldjernet i bøxel i bøxel, ei længere har kundet vedblivesamme, og Hen-

ric Hoff ved offentlig auction har tilkiøbt sig de paa denne benevnte halve deel av Jld-

jernet værende huuse, jeg da til fornevnte Henric Hoff bøxler maae bemelte halve deel

av Jldjernet, hvilken han med samme ræt som Jacob Ohlandt Nielsen det haft haver,

sin livs tiid maae nyde bruge og beholde, saa lenge han inden den i loven fastsatte

tiid her i Bispegaarden betaler den aarlige avgift med 1 rd, og i rætte tiid erlægger

de derav gaaende kongl: skatter. Bøxelen er betalt efter loven, og ved denne bøxel-

sæddels tinglysing betaler 24 skil. til Christiania Waysenhuus. Opsloe den

13de januarii 1779. C. Schmidt.

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 4, f. 147. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net