1778 - Ildjernet bygselseddel 

 

 

 

Christen Schmidt Biskop over Aggershuus

stift, giør vitterlig: at eftersom Thorer Nielsen der hidtil har haft i bøxel den halve deel

av Jldjernet, der er Opslo Bispestoel benifeceret, haver godvillig avstaaet denne sin bøxel

til Berthe Maria Berner; Saa bøxler jeg herved fornævnte halve deel av Jldjernet til Berthe

Maria Berner, som samme for sin levetiid maae nyde bruge og beholde saa længe hun i rætte tiid

betaler alle derav gaaende kongl. skatter, inden den i loven bestemte tiid betales hen-

des derav gaaende avgift med 1rd for hvert aar, og ingen til huuse antager uden jordrot-

tens vidende: Thi naar noget av dette foreskrevne av hende efterlades, da skal denne hendes

bøxel aldeeles være forbrudt. Dernæst skal og overbemelte Mari Berner om hun faaer i sin-

de at selge hendes paa Jldjernet ejende huuse forpligtet være først at indhendte jordrottens

samtykke dertil. Ved denne bøxelsæddels tinglysning betales til Christiania Waysen-

huus 24 skilling. Bøxelen er betalt efter loven. Til ydermere bekræftelse under min

haand og signet. Opsloe Bispegaard den 31te januar 1778. C. Schmidt.

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 3, f. 523b. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net