1778 - Fredlysning for jakt, hugst, barkeflåing og havning på gårdene Røer og Bergers grunn 

 

Follo pantebok nr. 3, folie 523b.

 

Fredlysnings instrumente over eien-

dommene til Nedre Røer og gaarden Berger: Da det har ofte og jevnlig indtruffen

baade inden og udenbøygds folk indtrænger sig i mine skove og bruger ejendomme til Røer og

Berger, baade med jagt, skove hugst bark og næver flodning, havning og viedere, ligesom

det var deris eget, og derved adskillige gange giort sig skyldig til den straf som loven

og andre allernaadigste udgivne forordninger for slige forseelse er fastsadt. Jeg nødes

derfore nu til, herved publicere at fredlyse bemeldte mine gaarde og ejendomme, baade

inden og udengiærds, skov mark og enge, saaledes at ingen uden min særdeeles tilladelse

understaaer sig der at øve jagt eller skydning, hugst, barke eller næverflodning hav-

ning eller andre slige brug, eller noget derfra udføre, saafremt de ikke vil vente

paa person og formue derfor at vorde tiltalt og avstraffet i overeenstemmelse med loven

og forordningerne. Dette bliver i rætten publicert og mig med paateigning derom tilbageleveret.

Røer den 19 julii 1778:                                                   P. Røer.

   

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net