1775 - Nesoddtangen skjøte 

 

 

Underskrevne Ole Poulsen, boende udi pladsen

Næsodtangen under gaarden Schochlefald i Næsoddens hovedsogn, kiendes og herved

vitterlig giør: at have solgt og afhændet, ligesom jeg hermed sælger, skiøder og afhænder, fra mig

og arvinger, til Sr Jens Thoresen og hands arvinger, mine ejende , tilhørende og iboende

huusebygninger, bestaaende af: een stue med jndmuuret jern kackelofn, een lahde og

love, et fæehuus med søebod, et bryggerhuus med bagerofn, og 3de sviine-huuse, samt

et veedeskiul, tilligemed alt hvad som nu befindes af muur og nagelfast indreedning

der er beliggende udi Næsodtangens plads under gaarden Schochlefald udi Næsoddens hoved-

sogn, for den summa 104rd skriver 104rd dansk courant, som er den accorderede kiøbesumma; og

da Sr Jens Thoresen har betalt mig kiøbesummen i et og alt; saa er det jeg og arvinger overdrager

ham og arvinger ovenmeldte huusebygninger, at eje og beholde med liige rætt og rættighed som jeg

den ejet haver, og Sr Jens Thoresen og hands arvinger at giøre sig af samme saa nyttig og gafn-

lig som hand bæst veed og kand, hvorimod jeg er og bliver hands sande og rætmæssige hiemmels-

mand efter loven. Saaleedes bekræftes og udstædes dette skiøde under min og min ældste søns

haand og signett, udi Christiania, den 24de maj 1775.- Ole Poulsen, med paaholden pen.

Hans Olsen. At dette skiøde ord til andet er for udstæderen og hands søn læst, og derefter af

ham underskrevet ved at holde udi pennen, og sønnen selv underskrevet, det bevidnes af os

som overværende vitterligheds vidner. Datum ut supra. H. Fischer. O. Bay.-

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 3, f. 459. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net