1774 - Ildjernet bygselseddel 

 

 

 

Christen Schmidt, Biskop over Aggershuus

stiftt, giør hermed vitterlig, at Thorer Nielsen, der ægter Hans Pedersens enke paa

Jldjernet, haver af mig bøxlet den halve deel af Jldjernet som bemelte Hans Pedersen tilforn haver

haft i bøxel, hvilken deel Thorer Nielsen maae tiltræde, bruge og beholde saa længe hand lever,

mod at hand, inden den i loven fastsatte tiid, aarlig betaler sin afgift til mig som landdrot, og

i rætte tiid betaler alle af stædet gaaende kongelige skatter. Ved denne bøxel-sædeles tinglys-

ning betales een ort til Christiania tugthuus. Opsloe Bispegaard, den 7de december 1774.

                                                                                                                    C. Schmidt.

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 3, f. 431. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net