1765 - Ildjernet bygselseddel 

 

 

 

 

Friderich Sannæstad Biskop, giør

vitterligt, at ieg hermed bøxler Sr Halvor Bendiche, den deel af Bispestoelen

tilhørende platz, Jldjernet, som Mathias Adamsen hidindtil har havt i fæste, men nu goedvillig have

afstaaet paa de vilkaar, at ham fremdeeles forbeholdes 50 til 60 qvadrat alne af bemelte pladses grund

hvor Bendiche det behager at udviiste til at opføre derpaa fornødne vaanshuuse, uden der at bruge

nogen handel efter sin skriftlige contract: altsaa overlades benæfnte deel af pladsen Jldjernet paa foran-

førte vilkaar til Sr Halvor Bendiche, at bruge og besidde sin levestiid imod at hand svarer alle deraf

værende kongl: skatter, i lovlig tiid betahler alle j ordet rættlige rættigheder og i alt retter sig allerunderdanigst

efter Kongl: lov og forordninger; Men dersom noget af det foreskrevne efterlades, da denne bøxel-

seddel at være aldeeles forbrudt. Byxlen er betalt efter loven, og ved denne bøxlesedeles tinglys-

ning betahles sexten skilling til Christiania Veisenhuus. Til bekræfttelse under min haand og sig-

net. Opsloe Bispegaard den 22de april 1765.

 

Kildeinformasjon: Protokollnummer: I 3, f. 148. Sted: Follo sorenskriveri.

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net