1755 - Granerud med Granerudstøen, bygselkontrakt 

 

 

 

Niels Dorph Biskop For Aggershuus

Stifft og Consistorialis Raad, giør hermed Vitterligt, at, eftter, at Hans

Halvorsen haver for Hands Broder Ingebret Halvorsen afstaaet og opladt den

Ham Bispestoelen tilliggende Gaard Graneruud udi Næsodden Præstegield belig-

gende, hvilken Hand hafde Bøxlet, da haver ieg til bemelte Ingebret Halvorsen

Bøxlet bemelte Bispestoelen tilliggende Gaard Graneruud med underliggende

Graneruud Støen. Dereffter maa Ingebret Halvorsen tiltræde Gaarden Gran.

eruud med alt tilliggende at Bruge og Samme Hands Livs tiid Beholde,

Saa fremt Hand imidlertiid Aarlig udi rette tiid betaler de Kongelige

Skatter og andre af Gaarden gaaende Rettighedeer, holder Gaarden ved

vedbørlig Hævd og Gaardens Bygninger udi upaaklagelig stand. Bøxelen

er mig Betalt, men derforuden Betaler Ingebret Halvorsen, hos Bøxel Sæd-

delens Tinglysning til Sorenskriveren 1 ort 8 s. som Bereignes Christiania

Veysenhuus til Indtægt. Christiania Bispegaard den 17 Nov. 1755.- N. Dorph (LS)

 

 

Kildeinformasjon: Pantebok Protokollnummer: I 2 folio 218, Sted: Follo sorenskriveri.

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net