1754 - Skoklefaldstrand, avkall på arv 

 

 

Da Sterboen efter Avgangne

Ingeborg Pedersdatter, som Boede og Døede udi Pladsen Schoch-

leFald-Stranden kaldet, vedbørlig var Registeret og Vurderet, har ieg under-

Skrevne Gunder Tostensen Grøstad befundet, det Lidet eller indtet vil-

le blive til arv for mig og min Søster Ingeborg Tostensdatter som Hendes eeniste efter-

ladte Børn og Arvinger, Det uagted haver dog vores Stif.-Fader Asle Pedersen

af Kiærlighed Forundt os udi Arv efter denne vores Moder = 30 Rd – saaledes

at begge vi Sødskende udi samme Summa skulde være og blive Liige deel-

agtige; Thi er det ieg herved paa Egne vegne, og som Formynder for bemelte

min Søster Ingeborg Tostensdatter, Fuldkonmmen Afkald og Qvittering giver  be-

nefnte min Stif-Fader Asle Pedersen for disse Tredive Rixdaller, hvormed ieg

i alle Deele er Fornøyet, og herefter ingen viidere pretension skal føre

om nogen Arv efter bemelte vores Moder Men Aldehles efterdags at

være for min og Søsters tiltale i saa tilfælde, befried. Detz til bekræf-

telse under Egen Haand og hostrøgte Signette, samt venlig anbedet Mons

Svend Røer og Velagte Svend Berger med mig til Vitterlighed at ville underskri-

ve og Forseigle. Datum Schochlefald Stranden den 2 Marti 1754.-

Paa egne Vegne og som Formynder for min Søster Ingeborg Tostensdatter.

                                                             Gunder G: T: S: Tostensen (LS)

Til Vitterlighed efter begiær Svend Røer, Svend Berger (LS) (LS)

 

 

Kilde: Pantebok Protokollnummer: I 2, f. 141b, Sted: Follo sorenskriveri

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net