1752 - Skau, kontrakt om arv 

 

Udi Aaret 1747ve er Jeg Underskrevne

Povel Nielsen med min Broder Jørgen Nielsen Boende paa Gaarden Schaug

i Froens annex under Aas Præstegield, saaledes Foreened, At Hand for min

til Fædernes Arv efter Faderen Niels Hansen, Moderen Helge Joens-

datter; Broderen Hans Nielsen, og Søsteren Elisabeth Nielsdatter,

i alt skulde betale mig 250 rdr for hvilken Summa Hand og den 18de Mar-

ty samme Aar, har udstæd sin Pandte Forskrivelse, der den nest-

paafølgende 13de April paa Wold Tingstue i Aas Hoved Sogn vedbørlig er Læst

og Publiceret. Og som nu min Andtagne Curator Jens Michelsen

Svestad paa min Andmodning, haver Leveret mig denne min Broders Obli-

gation, som ieg selv søger Afgiordt og Betalt, Saa fornødes ieg, paa egne

og Arvingers vegne, ingen videre Rett eller tiltale af hvad Nafn

nefnes kand, for dette tilsiuns Værgemaal, at have til Berørte Jens

Michelsen Svestad, Hands Hustrue Børn eller Arvinger, men som Selv

Myndig Dennem hermed udi Alle optænkelige tilfælde, skade og

kravesløs Qviterer. Dets til Bekræftelse under min egen Haand

og hostrøgte Signet, Ligesom ieg og venligen haver Anbedet de 2de

Dannemænd Halvor Helgesen Fonningruud og Søren Colbiørnsen

Hochholt med mig til Vitterlighed at underskrive og forsegle. Da-

tum Schoug den 2den Marty 1752.- Povel Nielsen (LS)

Til Vitterlighed efter Begiær. Halvor Helgesen (LS). Søren Colbiørnsen (LS)

 

 

 

Kildeinformasjon: Pantebok: I 2, f. 72b, Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net