1751 - Loftu, skjøte til Ole Jensen 

 

 

Uldrich Friderich von Cicignon

Kongl. Majts bestaldte Stifftsbefahlings Mand over

Bergens Stifft, Oberst af Infanteriet og Amtmand over Bergen-

huus Amt: giør hermed vitterlig, at have Soldt til den Velagte

Dannemand Ole Jensen een mig tilhørende Plads Loftue Kaldet, i

Næsoddens Præstegield og Aggershuus Stift beliggende, hvorfor Hand

Ole Jensen mig Contant den Summa 120 rd Courant betalt haver; Altsaa

i Kraft af dette, Sælger og Skiøder jeg hermed, Velbemelte Welagte

Mand Ole Jensen, denne mig hidentil Eiede Plads Loftue

kaldet, Ham og Hands Arvinger til Evindelig Odel og Eiendom med ald sin Herlig-

hed, som derunder af Arilds tiid lagt haver, og der bør følge, i hvad Nafn det have kand

inted undtagen, fra mig og mine Arvinger, og at giøre sig af samme ham nu tilhørende Plads

saa nyttig, som hand tjenligst og best Agter, dette med min Haand og Signet bekræftes.

Bergen den 20de Febr 1751.- U. F. Cicignon (LS)

 

 

 

Kildeinformasjon: Pantebok for Follo: I 2, f. 54b

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net