1750 -  

 

 

Da Vores Kiære Stiffader Aslach Hansen Kay

til mig Anders Andersen haver betalt 30 rdr, og til mig Johannes Henrichsen paa min

Hustrue Marthe Andersdatters Vegne 15 Rdr tilsammen 45 rdr som var Vores effter Sa-

lige Fader og Værfader, afgangne Anders Baalsens tilfaldne Arvelodder,

Saa i Krafft af dette Afkald og Qviterings Brev, forbinder Vi Os Een for Begge

og Begge for een at holde bemelte Vores Stiffader, for videre tiltale herudinden

frie Anger og Kravesløs; Dets til Bekræftelse  under vores Hænder og hos-

trykte Signeter, Ligesom Vi til ydermeere Stadfæstelse, haver formaaed de 2de un-

dertegnede Dannemænder som nerværende vidner, da Pengene Os blef leveret

at Underskrive og forsegle. Actum Kay d: 30te Decbr: 1750.-

         Anders Andersen          Johannes Henricksen

            Til Vitterlighed effter begiær

                Peder Carlsen,  Niels Bendtsen.

 

 

 

Kildeinformasjon: Pantebok for Follo: I 2, f. 148

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net