1748 -  

 

 

Jeg Underskrevne Svend Christensen Røer Kiendes

og Herved vitterligt giør at Have Stæd og Fæst, saasom ieg og Hermed stæder og Fæster til vel-

agte Mand Svend Carlsen, Tolf Liispund med bøxel over Sytten og Et Halft liispund Salt

i min Eiende Gaard Berger Med bøxel Og Herlighed, beligende her paa Næsodden, og det paa

tvende Aaremaal eller 9 efterfølgende Aar, fra underskrevne dato, udi Hvil-

ken Tid Hand bemelte Halve Gaard, som en Leilending Maa Bruge og Beboe

imod, at Hand til mig, Aarlig og i Rætte Tiide Betaler den deraf gaaende Landskyld

og Rættighed, saavel som ellers Aarligen og i Rætte tiide betaler og Erlegger de

af Samme gaarde Part gaaende Kongl: skatter og udredsler, som nu ei, eller Herefter i ovenefnte

tiid maatte vorde paabuden samt holde gaardens Huuse og Jerder i God og for-

svarlig stand, Jorden Dyrker Hefder og forbedrer Skaugen ej til upligt hugger

eller Forhugger lader mend des angaaende at Holde sig Lovens 3de Bogs 11 Cap:

34 Art: efterrettlig og ellers udi alt erviser Leilendings Pligt og skyldighed efter Loven,

Hvorfor Hand een Billig Bøxel, til mig haver Betalt, Dets til bekræftelse under min

egen Haand og Hostrygte Signete Datum Schochlefald paa Næsodden den 9de Januarius

1748.   Svend Røer  (LS).-   Forestaaende bøxel Sedels Indhold

er af mig undertegnede Saaleedes vedtagen af mig den i alle maader efter Rettelig skal Holde

bekræftes under min Haand og Signete. Berger d: 10de Januarj: Svend Carlsen  (LS)

 

 

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 1, f. 397b, Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net