1746 - Ildjernet festeseddel 

 

 

 

Niels Dorph, biskop over Aggershuus stiftt og concicstorialraad giør vitterligt,

at, eftterat Ole Gabrielsen, som havde fæstet den halve part Jldjernet, Bispestoelen

tilhørig, ved døden er afgaaen, og Hans Pedersen haver taget Ole Gabrielsens eftterladte encke

til egte, jeg haver til bemelte Hans Pedersen fæstet den deel af Jldjeernets øe, som benæfnte

Ole Gabrielsen havde fæstet og brugt, hvilken deel Hans Pedersen maae tiltræde, bruge

og beholde, saalenge hand beviiser mig, som landherre all pligtig lydighed og intet saadant

sig foretager, hvorved hand sit fæste kand forbryde. Christiania bispegaard den 18 juny 1746.

                                                                                                            N. Dorph.

Betalt til Christiania Vejsenhuus een rixort. Wold tingstue den 16 nov. 1746.

 

Kildeinformasjon: Panteboknummer: I 1, f. 360. Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net