1742 -  

 

 

Jeg underskrefne Olle Baarsen Agnor Kiendes

og hermed giør vitterligt, at ieg haver Bøxlet og

fæsted, saasom ieg og hermed Bøxler og Fæster een

min eyende Gaard Møcherud paa Næsodden der skylder

½ pund salt til den Ærlige og Mandhaffte Soldat Torger

Povelsen, hvilken gaard hand Maa Bruge og Besidde

ald den stund hand udi rette tide svarer og Betaler

de af gaarden gaaende Kongl: skatter og paabuder

Betaler den aarlige Landskyld i rette tide og holder

gaardens Huuse og giærders gaarder udi Vedbørlig

Hæfd og stand, og sig hellers som en skickelig mand

efter Kongens Lof anstiller og forholder til

Bekræftelse under Min Egen Haand og Segl. Agnor

d:  12 Februari 1742.

          Ole OBS: Baarsen (LS)

 

 

 

Kildeinfo: Panteboknummer: I 1, f. 221, Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net