1742 - Granerudstøen panteobligasjon 

 

Follo pantebok I 1, folie 216.

 

1742.

Kiendes jeg underskrefne Maren Simens

datter, boende her i pladsen Grannerudstøen kaldet

paa Næsodden, og hermed vitterlig giør at være

skyldig til Jørgen Hansen udi Watterland: summe

100 rd skriver et hundred rd courant, som mig paa

instendig begiæring laant og forvalter, da

paa det bmt Jørgen Hansen eller arvinger, for

dette penge laan, kand være betrygget, pantsettes

herved med første prioritet mine eyende og iboende

huuse bygninger, som jeg har i pladsen Grannerudstøen

/: hvis grund og strand ieg paa bøxel besidder:/ tillige med

min første Sal. mand Ole Andersen self op bygt og be-

kosted haver, bestaaende i en bygning af 2d stue

huuse med i staaende 2 jern kakkel ofner, kiøkken

og kieldere, samt laede og laave med fæhuus

og nedere muur og nogen fast indretning saaledes

som den nu i alt forefindes, hvilket alt skal

følge Jørgen Hansen og arvinger til pant og for-

sikring med første rettighed som melt ind til

capitalen med sine resterende renter skades løes

vorder fore øyet og betalt. Og naar Jørgen Hansen

eller arvinger capitalen ej lenger hos mig vilde

eller kunde lade blive bestaaende eller og renten

er i sin rette tid aarlig skulle blive erlagt skal

uden nogen slags indvendiger af mig eller arvinger

ved offentlig auction paa pandtes egen bekostning

udi pandtet at tage betaling skadesløes, hvormed

intet laug maal skal være hinderlig og haver seg ved

ydermere for ald paakostende ulejlighed for maaet

min [.]: søn Iver Olsen, som cautionist at underskrive

og forseile, dets til bekræftelse under min egen haand

og tillige formaaed de velagte mænd i Vatterland Monsr.

Erik Torstensen og Hans Hansen den min pandte

Obligation til vitterlighed at underskrive og for-

Sigle. Vatterland d 10 januar 1742 Maren Simensdatter.

Til vitterlighed efter begiær

Erick Torstensen. Hans Hansen.

 

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net