1741 -  

 

 

Petter Vogt, Etatz Justitz og Cancellie Raad

samt Laugmand over Christiania Laugdømme

Giør Vitterligt at som opsideren Hans Aslachsen

og Hans Hustrue paa Gaarden Krange udi

Næsodden, ved døden ere Afgangne, Saa paa

det hans efterladte børn, kunde have nogen til

hold hos deres Broder, Saa Bøxles herved till

Sammen Bendt Hansen, bemelte Gaard Krange

af Skyld 18 lp Salt Christiania Laugstol Beni-

ficeret, for hans Livs-tiid saa fremt hand

holder gaardens huuse og Bygninger I Lovl:

og forsvarlig stand samt iorden og dens

indheigninger forsvarl: og Lougl: dyrcher og ej

Skaugen til Skaugen til upligt forhuger eller

Forhuge Lader, og saalenge Hand deraf betaler

de Aarlige Skatter og Contributioner samt Land-

skylden og Rettigheden til Landherren i Rette tiide.

Bøxelen er mig efter Loven med 10 Rd: betalt.

Christiania d: 8de Septbr: 1741. P: Vogt. (LS)

 

 

Kildeinfo: Panteboknummer: I 1, folio 198b, Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net