1741 - Ildjernet, bygsel til Mathias Adamsen 

 

 

Niels Dorph, Biskop over Aggershuus Stifft og Consistorial Raad, Giør Herved vitterligt

at jeg haver til Mathias Adamsøn fæstet den deel udi Ildjernet, Bispestolen tilligende,

Hvilken Hans ved døden afgangne Fader Adam Gabrielsøn Hafde tilforn fæstet og brugt,

Samme Andeel udi Ildjernet Benefnte Mathias Adamsen nu maa Bruge og Besidde saa

lenge Hand i Rette tiid Betaller den Afgaaende Afgifft, og Beviiser sin Land Herre Lydighed

effter Deres Kongl. Majts Allernaadigste Lov: - Christiania Bispegaard d: 10 April

1741: -                                                                         N: Dorph (LS)

                 

 

 

Kildeinformasjon: Pantebok for Follo: I 1, f. 182, Sted: Follo sorenskriveri.

 

 

  

 

www.tjernshaugen.net © 2008-2011 • PersonvernOpphavsrettNyhetsbrevE-post til webmaster

www.tjernshaugen.net